Login
Main menu

Výsledky aktuálního eurotestu dětských autosedaček publikované v časopise pro spotřebitele D-test 6/2012 vyvolaly na internetu bouřlivou diskuzi týkající se výsledku Kiddy Guardianfix pro. Mnozí diskutující obtížně mohou pochopit, že značka vyhrávající tyto a mnohé další testy by mohla při jejich správném provedení tak špatně dopadnout. Mnozí majitelé jiných typů autosedaček Kiddy znejistěli, zda jsou jejich děti v těchto autosedačkách v bezpečí. Z celkem pochopitelných důvodů se článek v časopise D-test věnoval více nevyhovující autosedačce exotické konstrukce avšak domácí provedience a na vysvětlení testu Kiddy nezbylo místo.

Tzv eurotest autosedaček se provádí již pravidelně na jaře každého roku za přispění národních spotřebitelských organizací z celé evropy včetně České republiky (kterou zde zastupuje sdružení D-test) v zařízení ADACu v Německu. Výstupy těchto testů využívají jednotliví národní členové pro svoje publikace s ohledem na situaci na národním trhu, týkající se nabízeného sortimentu eventuelně také výrobců, kteří v té které zemi vyrábějí. Nám se podařilo získat tyto výstupy z více zemí a jejich složením se pokusíme doplnit informace z D-testu.

Začneme v Německu u časopisu Stiftung Warentest a u prezentace ADACu na internetu.

První pozoruhodné sdělení přímo se týkající Kiddy a které se v D-Testu nedočtete je, že trendem se pro věkovou kategorii 1-12 let staly autosedačky s ochranným pultíkem "Der Trend geht zum Fangkörper". Ke Kiddy a Cybexu přibyly Casualplay, Concord a Storchenmühle. Zdá se, že to co již mnoho let v Kiddy propagujeme, již většina pochopila. Uvidíme, kdy to pochopí i u Römeru.

Další velmi významnou informací je, že s Kiddy Guardianfix pro upevněným ISOFIXem přežije figurina náraz dobře. Cituji:"Mit Isofixhaken befestigt, übersteht die Puppe den Aufprall gut." Dale se zde praví, že pokud je sedačka pomocí upevněna ISOFIXem a zajištěna pásem z auta patří k nejlepším testovaným ve své třídě", cituji "Wird der Sitz mit Isofixhaken und Autogurt befestigt, zählt er zu den besten seiner Klasse im Test."  I tato informace v D-testu chyběla. Nicméně je potěšující, že jednotliví redaktoři D-testu tuto informaci šíří prostřednictvím diskuzí na facebooku.

Velmi zajimavé jsou informace o metodice zkoušek, kde D-test uvádí " Při čelním nárazu v rychlosti 50 km/h se figurině Q3 (3leté dítě).." avšak Stiftung Warentest pro jistotu neuvádí rychlost žádnou a tak se o podmínkách zkoušek můžeme něco dovědět jen z metodiky ADACu, který ve skutečnosti zkoušky také realizoval a uvádí 64 km/h, která představuje o 50% vyšší zatížení než D-testem uvaděná rychlost 50 km/h. Rychlost bočního nárazu také není zcela jasná. D-test spolu se Stiftung Warentestem uvádějí 25 km/h avšak ADAC uvádí 50 Km/h. Také karoserie vozidla je uváděna u různě. D-test uvádí na svých stránkách  pro čelní náraz 5-ti dveřovou karoserii Opel Astra zatím co Stiftung Warentest i ADAC uvádějí Opel Astra do roku 2011 a od roku 2012 uvádějí VW Golf "Rohkarosserie".

Závěrem zbývá si položit otázku, co je za tímto selektivním zveřejňováním informací. Je to jen další projev nekvalifikovanosti či lajdáckosti, což by u časopisu potažmo sdružení financovaného z našich daní a stavějícího se do role arbitra vydávajícího verdikt ovlivňující mnoho spotřebitelů, bylo přinejmenším neobvyklé a nebo je to cílená kampaň mající poškodit jednu značku a tak pomoci značkam jiným. Odpověď nám dá jistě budoucnost.